Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Sáng ngày 08/01/2019, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

         Dự hội nghị có ông Đinh Văn An - Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo phòng Công Thương các huyện, thành phố; lãnh đạo, công chức viên chức trực thuộc sở…

IMG_8812.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2018 Sở Công Thương Hà Nam đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch báo cáo trình UBND tỉnh như: Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN); báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội chợ công thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018; xây dựng quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động vật liệu nổ CN trên địa bàn tỉnh… Sở cũng đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngành như: Quản lý CN, CCN; quản lý kỹ thuật - an toàn và môi trường; quản lý điện và năng lượng; quản lý thương mại và xuất nhập khẩu; công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách hành chính… Năm 2018, với việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp về phát triển công thương, nhất là quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), giá trị sản xuất CN trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 90.260 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017, bằng 100,8% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dch vụ ước đạt trên 22.300 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2017; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt trên 2 tỷ 300 triệu USD, bằng 111,7% kế hoạch năm; toàn tỉnh thu hút được 112 dự án đầu tư mới, nâng tổng số dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 835 dự án; có thêm 52 dự án đầu tư đi vào hoạt động…

Năm 2019, ngành Công Thương Hà Nam đặt mục tiêu giá trị sản xuất CN tăng 12,3% so với năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 25.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ 950 triệu USD. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành xác định: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển CN trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN hỗ trợ, CN chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển CN với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN; thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về CN và thương mại; quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương khen thưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị:

IMG_8816.jpg

IMG_8817.jpg

IMG_8820.jpg