Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày 07/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ngành trong Khối Tư tưởng - Văn hóa, Khối Khoa giáo của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

DSC_1305.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo đúng, trúng, kịp thời. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương; các ngày lễ, ngày kỷ niệm; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm", giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được các đảng bộ tập trung chỉ đạo với các hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động tại trung tâm chính trị theo quy định mới được triển khai hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tuyên giáo 06 tháng cuối năm 2022, đồng thời cũng làm rõ công tác tham mưu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình.

DSC_1318.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà đề nghị hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm: Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh bảo đảm đúng thời gian, chất lượng; tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh (đợt 2/2022); ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong tình hình mới"; tổ chức đánh giá, xét chọn các tác phẩm dự thi “Búa liềm vàng" lần thứ VII năm 2022; tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Chuẩn bị nội dung hội nghị làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất chương trình “Khát vọng phát triển" tại Hà Nam; VTC10, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sản xuất chương trình “Tiềm năng tỏa sáng" tại Hà Nam. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống các ngành, đoàn thể; tập trung tuyên truyền về các nội dung Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XV… Tổ chức Tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Hướng dẫn, theo dõi việc bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục. Tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác tuyên giáo, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, kỹ năng, phương pháp viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022./.