Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Chiều ngày 08/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hải Long - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành trong Khối Tư tưởng - Văn hóa, Khối Khoa giáo của tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

DSC_1463.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần phát biểu kết luận hội nghị

6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ được đặc biệt chú trọng. Các cơ quan báo chí địa phương luôn làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh mở chuyên mục, tăng cường tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, báo chí cũng tham gia tích cực vào việc đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Việc đăng ký làm theo Bác được lồng vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó đăng ký rõ nội dung, việc làm theo Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. Bản cam kết được cấp ủy xác nhận, công khai để tập thể, chi bộ, đảng viên giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Đã có 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên 47.600 đảng viên của Đảng bộ đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm. Công tác khoa giáo, công tác lý luận chính trị, công tác biên soạn lịch sử cũng được đặc biệt quan tâm. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời cũng làm rõ công tác tham mưu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình.

DSC_1456.jpg
Các tập thể, các nhân được khen thưởng ở Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần đề nghị hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, kết quả đại hội cấp cơ sở, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành; triển khai hiệu quả hơn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thực chất; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của công tác tuyên giáo theo hướng thiết thực. Các cơ quan trong khối cần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; tham mưu cho cấp ủy củng cố tổ chức đội ngũ tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên để đảm bảo triển khai kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ.

DSC_1460.jpg

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy​

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao giải và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong: Sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018 - 2020; cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" và có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020./.