Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ nă...

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Chiều ngày 02/01/2019, Sở Khoa học và Công  nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ và phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Đình Thoảng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

bac-cam-sua.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2018, cán bộ công chức, viên chức toàn ngành đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ngành đã tham mưu phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện 08 dự án cấp trung ương quản lý, 14 đề tài, dự án cấp tỉnh; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào việc nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng. Hoạt động ứng dụng KH&CN tại các huyện, thành phố được triển khai thực hiện hiệu quả. Ở lĩnh vực nông nghiệp, các huyện, thành phố đã chú trọng phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn đổi mới cơ cấu mùa vụ, nhân rộng mô hình sản xuất như: Mô hình cấy lúa bằng máy, mô hình sản xuất lúa BQ; mô hình cấy hiệu ứng hàng biên; mô hình sản xuất rau hữu cơ… Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, áp dụng tiến bộ kĩ thuật đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩn có tính cạnh tranh, tiết kiệm nguyên liệu. Lĩnh vực bảo vệ môi trường được áp dụng các công nghệ tiên tiến tách rắn - lỏng, công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi, góp phần khôi phục sản xuất chăn nuôi hộ gia đình, giảm nguy cơ bùng phát dịch và lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sự phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố trong triển khai thực thi các hoạt động quản lý nhà nước cũng được tăng cường và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của ngành được phát động và triển khai theo chiều hướng đổi mới cả về hình thức và nội dung, thiết thực và phù hợp, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua với việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Sở KH&CN Hà Nam tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác ứng dụng tiến bộ và quản lý nhà nước về khoa học công nghệ. Ngành cũng tiếp tục đưa ra 10 giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

ky-ket-sua.jpg

Các đơn vị của Sở KH&CN ký giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm biểu dương và ghi nhận các kết quả mà ngành KH&CN đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà ngành cần khắc phục, trong đó tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KH&CN vào sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tổ chức thẩm định, đánh giá, công nhận các sáng kiến cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân; đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ…

Cũng tại hội nghị, các đơn vị của Sở KH&CN đã ký giao ước thi đua năm 2019. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Sở KH&CN khen thưởng.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

trao-bang-khen-1-sua.jpg

trao-bang-khen-2-sua.jpg