Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Vu lan năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Sở Nội vụ thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Vu lan năm 2019
Nhân dịp lễ Vu Lan Báo hiếu năm 2019 - Phật lịch 2563, từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2019 (tức ngày 01/7 đến ngày 15/7/Âm lịch) Sở Nội vụ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà một số chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.