Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo năm 2019
Sáng ngày 31/7/2019 (tức ngày 29/6 Âm lịch), Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Hạ trường Bút Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên.