Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2018
Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, ngày 27/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Sở tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng của đơn vị mình.