Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền
Ngày 22/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 348/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền.
https://stttt.hanam.gov.vn/Pages/su-dung-dau-so-156-tra-cuu-thong-tin-ten-mien.aspx