Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng nguyên trạng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi để thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Sử dụng nguyên trạng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi để thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19
Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc sử dụng nguyên trạng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi để thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Bệnh viện nằm trên địa bàn phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh viện có quy mô 100 giường. Thời gian hoạt động từ 12h00' ngày 24/12/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể để tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi.

Để cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 hoạt động hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 để vận hành cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Xem chi tiết Quyết định số 2279/QĐ-UBND tại đây./.​ 2279.QD.PDF