Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường ...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ngày 27/12/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Xem chi tiết Quyết định  số 2233/QĐ-BGTVT tại đây! Bo GTVT.pdf