Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường ...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo quyết định, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III như sau:

“1. Phạm vi áp dụng Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.".

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau: “c) Điều kiện khác:

- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo;

 - Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác….".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau: “6. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PCCOVID.".

 4. Sửa đổi, bổ sung mục VII như sau:

“VII. KẾ HOẠCH KHAI THÁC

1. Đường bay trục: Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh:

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2021: Tần suất trên từng đường bay không vượt quá 16 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay;

- Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021: tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

2. Các đường bay khác: Tần suất khai thác không vượt quá 09 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

3. Tùy tình hình thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022, gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25/12/2021.".

4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại mục IX như sau:

a) Sửa đổi các nội dung tại khoản 1:

“1. Cục Hàng không Việt Nam:

- Chủ trì tổ chức triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) hoặc đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

- Thường xuyên đánh giá, rà soát những bất cập, hạn chế, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.".

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3 tại khoản 2:

 “- Bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia."

c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:

“3. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải những vướng mắc, phát sinh (nếu có)."

Xem chi tiết Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT tại đây! QĐ 2036.pdf