Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp
Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là một nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn của bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng đồng thời là một đòi hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế.