Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên đị...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1276/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.