Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh
Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021, các Thông báo kết luận và các văn bản có liên quan, ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1735/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, tập trung một số nội dung:

1. Nắm chắc diễn biến, tình hình dịch và thực tế tại địa phương để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

2. Quản lý, giám sát chặt chẽ người đến, về từ các vùng dịch, các địa phương có dịch. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc cách ly, khai báo y tế, xét nghiệm đúng quy định và tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các nội dung này. Đặc biệt, đối với người đi, đến, về từ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế (văn bản số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021, số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế và văn bản của Sở Y tế). Yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các địa phương có dịch, trường hợp bắt buộc phải đến địa phương có dịch thì phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, khi trở về địa bàn Hà Nam phải khai báo y tế với y tế phường, xã để được hướng dẫn phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn quản lý người đến, về từ vùng dịch, địa phương có dịch bảo đảm thống nhất, dễ hiểu, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương, của tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt các vi phạm quy định phòng, chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là thực hiện yêu cầu 5K. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của tỉnh đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, danh lam, thắng cảnh; nhà hàng, quán ăn uống, các dịch vụ massage, karaoke, trò chơi điện tử, các sự kiện tập trung đông người.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn, đơn vị quản lý.

4. Tăng cường phòng, chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải, nhất là kiểm soát hoạt động vận tải từ các vùng dịch về tỉnh và ngược lại; kiểm soát chặt chẽ phòng, chống dịch tại các nhà ga, bến xe, hành khách đi các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản số 1553/UBND-KGVX ngày 24/6/2021 và số 1622/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

5. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện, duy trì hoạt động phòng, chống dịch thông qua phần mềm trực truyến tại địa chỉ: https://hanam.atalink.com/sign-up; cập nhật trên hệ thống bản đồ an toàn Covid-19.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh các phương án, kế hoạch thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ phòng, chống dịch theo đúng quy định.

7. Các cơ quan tuyên truyền, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh và các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; kế hoạch, đối tượng tiêm chủng theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế./.