Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2882/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn. 2882.vx.PDF