Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3354/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3354/UBND-KGVX tại đây!​ CV 3354.pdf