Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Chỉ thị tại đây 05.CT_0001.pdf