Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 trên địa bàn tỉnh