Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định phòng, chống dịch tại sân golf Kim Bảng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định phòng, chống dịch tại sân golf Kim Bảng
Qua theo dõi, phản ánh, thời gian gần đây khách đến chơi golf tại sân golf Kim Bảng tương đối đông; để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 20/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 73/BCĐ-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định phòng, chống dịch tại sân golf Kim Bảng.
Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu:

1. Công ty Cổ phần Golf Trường An rà soát, thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh, của chính quyền địa phương và cơ sở, nhất là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1987/UBND-KGVX ngày 03/8/2021.

2. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần Golf Trường An thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch; kịp thời chấn chỉnh hoặc yêu cầu tạm dừng hoạt động nếu phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện và báo cáo theo quy định./.​