Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch đối với người, phương tiện vào địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch đối với người, phương tiện vào địa bàn tỉnh
Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số ​2165/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch đối với người, phương tiện vào địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết tại đây!​