Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 25/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1885/UBND-KGVX về tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây./​.