Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3082/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3082/UBND-KGVX tại đây! Cv 3082.pdf