Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với sân golf

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với sân golf
Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1987/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với sân golf.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công ty Cổ phần Golf Trường An

Không tiếp nhận khách chơi golf về từ các vùng dịch, các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới; chỉ tiếp nhận khách chơi golf là người đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam.

Rà soát, tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo đúng quy định, hướng dẫn của các cấp chính quyền, của ngành Y tế đối với tất cả khách hàng, người lao động, các đối tượng khác liên quan sân golf và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan có thẩm quyền nếu để phát sinh lây nhiễm dịch Covid- 19.

2. UBND huyện Kim Bảng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Golf Trường An thực hiện./. ​