Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và trong thời gian...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và trong thời gian tới
Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước, tình trạng người dân về địa bàn tỉnh từ các vùng có dịch vẫn diễn ra, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 kéo dài 04 ngày làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc; số 1105/CĐ-TTg ngày 27/8/2021 về thu dung, thực hiện chính sách an sinh, xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"; số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và các văn bản liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2291/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và trong thời gian tới,

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của cấp ủy cùng cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức, kiểm tra, kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả, nhất là yêu cầu thực hiện 5K. Đặc biệt, tăng cường thực hiện phòng, chống dịch đối với các địa điểm, các đối tượng có nguy cơ cao như: Khu công nghiệp, chợ, siêu thị, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh, bệnh viện, trường học, khu cách ly tập trung, cơ sở xã hội, người đến, về từ vùng có dịch Covid-19, lái xe và người vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, tiểu thương tại các chợ... Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo tổ chức tiêm chủng phòng Covid-19 an toàn, kịp thời; rà soát, ưu tiên tiêm cho các đối tượng theo quy định bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ động thực hiện và tham mưu thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị Covid-19 tại văn bản số 6976/BYT-TB-CT ngày 24/8/2021.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, tránh lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan: Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, các chất thải khác và việc khử khuẩn nước thải tại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân      Covid-19, các cơ sở cách ly tập trung...; phối hợp, hỗ trợ UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, an toàn theo quy định (văn bản: Số 5687/VPCP-KGVX ngày 25/8/2021, số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021).

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong từng khâu của toàn bộ hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa, đặc biệt tại các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh.

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn, tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả.

6. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương rà soát các trường hợp người "lang thang, cơ nhỡ" (người ăn xin ở nơi công cộng, người bị bệnh tâm thần, người đi lang thang...), bố trí đưa vào các cơ sở xã hội để quản lý bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các cơ quan tuyên truyền, báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; kịp thời hướng dẫn, cổ vũ, động viên để Nhân dân biết, hiểu, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

9. UBND cấp huyện chủ động rà soát, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách để tập trung cho phòng, chống dịch.

Tăng cường lực lượng, phân công cụ thể và cung cấp đủ phương tiện bảo hộ, điều kiện làm việc tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn và đáp ứng diễn biến dịch ngày càng phức tạp tại nhiều địa phương lân cận.

Chỉ đạo thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng quy định, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế./.​