Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; theo kế hoạch, đến hết quý II/2022, các địa phương phải hoàn thành tiêm liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ tiêm chủng liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh mới đạt đạt 67,2%. Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi 1 đạt 28,58%.

Để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và  UBND tỉnh, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ khi có chỉ định.

Rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, nhất là các trường hợp chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều, bao gồm cả liều cơ bản, liều nhắc lại lần 1 và liều nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ em từ 5 đến 17 tuổi chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản; nhất là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chưa tiêm mũi 1.

 Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 1 theo quy định tại văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản, liều nhắc lại và cần lưu ý một số điểm sau: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Đối với người đã tiêm mũi 1, mũi 2 bằng vắc xin Sputnik -V hoặc vắc xin Vero Cell thì tiêm mũi 3 mới hoàn thành mũi cơ bản; những trường hợp này phải tiêm mũi 4 (liều nhắc lại lần 1). Đối với người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.  Liều nhắc lại lần 1 được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất là 03 tháng.

Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 theo quy định tại văn bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và cần lưu ý một số điểm sau: Người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm có nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp. Thời gian tiêm liều nhắc lại lần 2 là cách 04 tháng với liều liều tiêm nhắc lại lần 1. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1: trì hoãn 03 tháng sau  khi mắc COVID-19 sẽ tiêm liều nhắc lại lần 2.

Đối với trẻ em từ 5 - 11 tuổi: Theo quy định tại Văn bản số 947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/4/2022 về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cần lưu ý, đối với trẻ đã mắc COVID-19: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 03 tháng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào lượng vắc xin được cấp và số đối tượng có chỉ định tiêm chủng chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn và chủ các doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương và công nhân tích cực tham gia tiêm chủng, sử dụng vắc xin hiệu quả an toàn, không để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ, tránh lãng phí (nhất là vắc xin đã dã đông) theo Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của  Bộ Y tế “địa phương nào không tiếp nhận vắc xin đã  được phân bổ để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ"./.