Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn cán bộ quản lý về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục cấp nhà trường

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Tập huấn cán bộ quản lý về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục cấp nhà trường
Sáng ngày 29/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ quản lý về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục cấp nhà trường.

Dự hội nghị có Tiến sỹ Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục các huyện, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, THPT trong tỉnh...

456578.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Vũ Đình Chuẩn giới thiệu các nội dung về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục cấp nhà trường bao gồm: Một số vấn đề về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện các chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

123456.jpg

Tiến sỹ Vũ Đình Chuẩn truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng các trường về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường. Qua đó tăng cường năng lực của hiệu trưởng trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh./.