Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn chính sách thuế mới, đối thoại Người nộp thuế năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tập huấn chính sách thuế mới, đối thoại Người nộp thuế năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ cuối quý 3/2020 và quý 4/2020.

Để chuẩn bị tốt nội dung tập huấn và phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn của từng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn trong thực hiện pháp luật thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam kính đề nghị Quý doanh nghiệp, người nộp thuế gửi đăng ký tập huấn về Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây.