Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, sinh hoạt, kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn ...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Tập huấn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, sinh hoạt, kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi
Ngày 11/9/2018, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức tập huấn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, sinh hoạt, kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX; Tiến sỹ Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Ứng dụng và Chuyển giao (Trung tâm Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo xã Mộc Bắc (huyện Duy Tiên) cùng các học viên là thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Bắc…

IMG_7060.jpg

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, học viên đã được giới thiệu các nội dung: Phương pháp xử lý chất thải; vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp; tác động của phân bón hóa học đến kinh tế - xã hội và môi trường; vai trò của phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam; một số giải pháp công nghệ xử lý chất thải hữu cơ nông thôn phù hợp với hộ gia đình; quy trình xử lý phân gia súc, gia cầm tại chuồng; xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi nền cứng; xử lý mùi hôi bãi rác; phương pháp lên men tại hộ gia đình…

Sau lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được một số biện pháp xử lý chất thải trong sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, đặc biệt là chất thải trong chăn nuôi hiệu quả, thiết thực mang lại môi trường trong sạch, không ô nhiễm, giảm bớt dịch bệnh; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn trong chăn nuôi./.