Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn hướng tới mục t...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025
Công tác giải phóng mặt bằng là khâu hết sức quan trọng quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ tạo môi trường thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân.

kimbang2912.jpg

Một góc Kim Bảng, Hà Nam

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 về xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025; xác định Kim Bảng là huyện trọng điểm về phát triển dịch vụ, du lịch và công nghiệp, là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Kim Bảng xác định công tác giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời, đây cũng là một nhiệm vụ rất khó và phức tạp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên địa bàn huyện Kim Bảng đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 58 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như: Khu du lịch Tam Chúc, sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, đường Ba Sao - Bái Đính, cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, tuyến đường kết nối vành đai 4 với vành đai 5, tuyến đường QL.21 song hành, QL.21B, hạ tầng chùa Bà Đanh, đường phía Đông, phía Tây thị trấn Quế; cụm công nghiệp Lê Hồ, các dự án đô thị, khu nhà ở, khu tái định cư... Trong năm 2023, huyện Kim Bảng đã thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án với diện tích ảnh hưởng khoảng 100ha, số hộ ảnh hưởng 1.837 hộ, kinh phí thực hiện 243,3 tỷ đồng (trong đó đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 10 dự án, đang tiếp tục quyết liệt thực hiện 21 dự án). Cơ bản tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đều đảm bảo theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, từng bước góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại IV, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để huyện trở thành thị xã trước năm 2025. Có được kết quả trên, huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chủ yếu: Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền, thành lập các nhóm nòng cốt ở các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cụ thể cho từng dự án, phân rõ đối tượng để tập trung tuyên truyền, vận động và chịu trách nhiệm; báo cáo kết quả thực hiện theo tuần về Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuẩn bị trước một bước cho công tác giải phóng mặt bằng, đó là: Chỉ đạo việc di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, trọng tâm tại các vị trí đã có quy hoạch đầu tư các dự án, qua đó đã góp phần thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực và kinh nghiệm. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm mới phát sinh; đồng thời, rà soát, lập hồ sơ, xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết, xử lý các tồn tại, vướng mắc, các vi phạm đất đai cũ trên địa bàn, trong đó ưu tiên các khu vực đã, đang và có quy hoạch triển khai thực hiện các dự án. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giải phóng mặt bằng, trong đó, công khai quy hoạch các dự án đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, duy trì Tổ giám sát công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, giải quyết kịp thời đơn thư, đề nghị của công dân nên đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn đưa nội dung giải phóng mặt bằng vào Nghị quyết hằng tháng của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo; phân công rõ nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân và kiểm điểm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo hằng tuần về về tiến độ triển khai thực hiện các dự án; qua đó đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, các nhà đầu tư để thống nhất giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng.

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thu hút đầu tư các dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.