Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Tập trung phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình
Trong xu hướng tăng cao của chi phí y tế hiện nay, cá nhân, hộ gia đình hơn lúc nào hết cần tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung, BHYT hộ gia đình nói riêng để hạn chế gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro ốm đau, bệnh tật.

ttyt_huyen_ly_nhan-08_58_05_604.jpg

Phát thuốc cho bệnh nhân có thẻ BHYT tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Là một địa phương thực hiện tốt công tác phát triển BHYT, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, với mục tiêu “cán đích" xã nông thôn mới trong năm 2017, xã Đồng Lý (Lý Nhân) đã thành lập và trích kinh phí hỗ trợ các thành viên tổ tư vấn BHXH, BHYT xã và mạng lưới cộng tác viên ở các thôn. 

Trong quý IV/2017, xã hỗ trợ 51.000 đồng/thẻ BHYT để khích lệ người dân tham gia, góp phần tăng mạnh tỉ lệ người tham gia BHYT từ 71,2% lên 86,9%. Tổ tư vấn và cộng tác viên hiện vẫn được duy trì hoạt động hiệu quả, từ đó, kịp thời vận động người dân tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình cũng như tái thẻ khi đến hạn. 

Nhờ vậy, tỉ lệ người dân tham gia BHYT của Đồng Lý luôn duy trì trên 90% (4.850 người tham gia), phần lớn tham gia theo hộ gia đình.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lý Nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy nhận định, tỉ lệ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn tăng, song vẫn có sự biến động nhất định trong từng thời điểm. Năm 2017, tỉ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình tăng 10% so với năm 2016, năm 2018 tăng 6% so với năm 2017. 

Là huyện thuần nông nên các gia đình chủ yếu  có mức sống trung bình. Đời sống của một bộ phận còn khó khăn, song lý do quan trọng nhất là người dân chưa thực sự chú trọng chăm lo sức khỏe của mình; nhân viên đại lý thu một số xã, thị trấn chưa chủ động tìm đến khách hàng để vận động.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT năm 2019 đạt 86,5%, BHXH huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình. Bố trí cán bộ tiếp nhận danh sách, tổ chức in và cấp thẻ BHYT hộ gia đình kịp thời cho người dân. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho cán bộ của cơ quan và các đại lý thu.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 711.358 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 88%. Trong đó, tỉ lệ tham gia BHYT hộ gia đình chiếm gần 23% tổng số người tham gia. Phần lớn người dân tham gia BHYT hộ gia đình đều thuộc diện hộ gia đình có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn nên được hỗ trợ 50% mức đóng, tương đương trên 300 nghìn đồng/người/năm. Với người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi và được hỗ trợ 20% mức đóng.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đỗ Xuân Hòa cho biết: Những kết quả đạt được trong phát triển đối tượng BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có thể chưa cao, song mang tính bền vững. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, quan trọng nhất là sự chuyển biến về nhận thức khi người dân “bắt buộc" mình phải tham gia. BHXH tỉnh cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hộ gia đình trong toàn tỉnh, làm căn cứ rà soát, nắm bắt số người đã tham gia ở các nhóm đối tượng, số chưa tham gia theo địa bàn từng xã, phường, thị trấn để có phương pháp tiếp cận phù hợp. 

Trong các hội nghị tuyên truyền, cán bộ, nhân viên ngành BHXH và nhân viên đại lý thu cần phải kiên trì giải thích cặn kẽ quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình để trước hết là chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, sau mới là chia sẻ với cộng đồng. Cùng với đó, linh hoạt trong cách thức đóng, tức là người dân có thể chọn đóng bảo hiểm cho các thành viên trong từng thời điểm khác nhau, chỉ cần bảo đảm trong năm tài chính, tất cả các thành viên trong gia đình đều tham gia.

Với mục tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 89% vào cuối năm 2019, nhất định phải tăng số người tham gia theo hộ gia đình. Do vậy BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện, thành phố và tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành. Bên cạnh đó, chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhấn mạnh vào mức được hỗ trợ, chi phí được thanh toán khi khám, chữa bệnh, đặc biệt được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh… 

Tăng cường công tác quản lý, đổi mới điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống đại lý thu theo hướng phục vụ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm cấp thẻ BHYT và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia. 

Các cơ sở y tế không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh BHYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong quá trình thực hiện tự chủ về tài chính./.

Theo Báo Hà Nam điện tử