Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới
Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh ban hành  Công văn số 3542/UBND-KGVX về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3542/UBND-KGVX  tại đây!  CV 3542.pdf

​