Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tập trung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành Công văn số 103/TTCH-KGVX về việc tập trung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Công văn này.
Xem chi tiết Công văn tại đây! ​ CV_103.pdf