Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hà Nam

Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây!