Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 25/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Quyết định, thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid- 19 (chốt kiểm soát) trên các tuyến giao thông cửa ngõ vào địa ban tỉnh Hà Nam để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh.

Địa điểm lập chốt kiểm soát như sau:

- Chốt số 1: Tại khu vực giáp ranh với tỉnh Ninh Bình (thuộc địa phận xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm).

- Chốt số 2: Tại khu vực giáp ranh với huyện Ứng Hòa, Hà Nội (thuộc địa phận xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng).

- Chốt số 3: Tại khu vực giáp ranh với huyện Phú Xuyên, Hà Nội (thuộc địa phận phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên).

- Chốt số 4: Tại khu vực chân cầu nút giao Vực Vòng (thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên).

- Chốt số 5: Tại khu vực chân cầu Liêm Tuyền (thuộc địa phận xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 6h00 ngày 26/7/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông và kiểm tra phương tiện vào địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao.

Thành phần tham gia chốt kiểm soát gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và lực lượng có liên quan của 04 địa phương trên, chia thành các ca để luân phiên thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) bảo đảm an toàn, hiệu quả. Giao lực lượng công an làm Chốt trưởng và Trưởng ca, phân công nhiệm vụ cho các thành viên./.