Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam

Ngày 30/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!