Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thanh Liêm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thanh Liêm hết sức coi trọng các giải pháp phát triển đảng viên. Qua đó không chỉ thực hiện tốt chỉ tiêu, nghị quyết của cấp ủy các cấp về phát triển đảng viên mà còn góp phần xây dựng các tổ chức đảng (TCĐ) ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thị trấn Kiện Khê là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ có gần 25% đảng viên theo đạo Công giáo. Số bí thư chi bộ theo đạo Công giáo là 50%. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là với vùng đồng bào có đạo, ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy thị trấn đã ban hành chương trình công tác, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể việc phát triển đảng viên là giáo dân gắn với việc phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, ngành, đoàn thể.

Từ đó các chi bộ đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nghị quyết và tiến hành đánh giá nghiêm túc trong mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ. Đối với các chi bộ có chỉ tiêu phát triển đảng viên thấp, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung thảo luận rõ tồn tại, hạn chế, giải pháp, lộ trình thực hiện bảo đảm công tác tạo nguồn chất lượng, đủ chỉ tiêu. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị trấn được phân công về sinh hoạt đầy đủ với các chi bộ, có phiếu báo cáo kết quả về thường trực đảng ủy, nhất là nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của đảng viên, những phản ánh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào có đạo. Qua đó, giúp Đảng ủy thị trấn nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân vùng đồng bào có đạo để chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Mặt khác, bồi đắp niềm tin, lựa chọn những quần chúng ưu tú là người có đạo để bồi dưỡng nhận thức, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Thanh Liêm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Huyện ủy Thanh Liêm bồi dưỡng nhận thực về Đảng cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Xây dựng nhân tố tích cực, phát huy vai trò của đảng viên có đạo làm hạt nhân cho phong trào cơ sở… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn Kiện Khê kết nạp được 36 đảng viên, trong đó có 9 đồng chí theo đạo. Năm 2023, Đảng ủy đã cử 16 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hiện đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 12 đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Để chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định chỉ tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là trong nhiệm kỳ kết nạp được 600 đảng viên. Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ huyện luôn quán triệt nghiêm túc sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Chương trình hành động số 62, ngày 01/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 62, ngày 23/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025; Chỉ thị số 19, ngày 20/02/2023 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025… Cùng với đó, yêu cầu các cấp ủy, TCĐ tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể.

Theo đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm, BTV Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn. Tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề, giao ban hằng quý về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đồng thời ban hành kế hoạch phát triển đảng viên theo giai đoạn và từng năm đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tại hội nghị giao ban hằng tháng giữa Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy với các chi, đảng bộ trực thuộc đều dành thời gian nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển đảng viên; kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị làm chưa tốt. Hằng tháng, phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách, cán bộ theo dõi xã, thị trấn thường xuyên về cơ sở đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng rà soát, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên theo quy định. Thực hiện linh hoạt về thời gian, số lượng học viên, đối tượng… trong việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Trong năm 2023 đã mở được 6 lớp, trong đó có lớp cho đoàn viên, thanh niên, lớp cho hội viên phụ nữ, lớp cho người lao động trong các doanh nghiệp, lớp cho học sinh, sinh viên…

Được biết, Huyện ủy Thanh Liêm tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó tập hợp, giúp đỡ, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động có thành tích tốt trong công tác, học tập, lao động, có uy tín được tín nhiệm tạo nguồn kết nạp đảng, đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua; không xem xét khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy khi không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Mặt khác, khen thưởng đột xuất cho các TCĐ làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Thanh Liêm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hội viên phụ nữ huyện Thanh Liêm. Ảnh: Nguyễn Uyên

Với các giải pháp đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã mở 18 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 921 quần chúng ưu tú. Đặc biệt trong năm 2023, BTV Huyện ủy đã mở 1 lớp nhận thức về Đảng cho 36 quần chúng ưu tú là học sinh trong các chi bộ trường THPT, dạy nghề có thành tích xuất sắc nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên là những thanh niên ưu tú vào Đảng. Tính từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2023, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã kết nạp được 539 đảng viên mới, đạt gần 90% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, đạt gần 83% chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao. Hiện tổng số đảng viên trong đảng bộ huyện là 7.025 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ đoàn viên, thanh niên chiếm trên 46% cơ cấu đảng viên mới, với tỷ lệ đảng viên nữ chiếm trên 72%, đảng viên tôn giáo chiếm 4,5%. Số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên của Thanh Liêm từng bước được nâng lên nhất là về trình độ học vấn. Đảng viên kết nạp có trình độ THPT trở lên chiếm 96%, số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tương đối cao. Hiện BTV Huyện ủy Thanh Liêm đang đặt mục tiêu phấn đấu từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2025 toàn Đảng bộ huyện kết nạp từ 170-200 đảng viên mới. Toàn huyện hiện có 406 quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó Huyện ủy Thanh Liêm đặc biệt chú trọng lãnh đạo phân công Đảng viên, các đoàn thể bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú tiếp tục rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên.

 Nguyễn Hằng

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/thanh-liem-day-manh-cong-tac-phat-trien-dang-vien-109680.html​