Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải ph...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Thanh Liêm tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019
Sáng ngày 18/01/2019, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Nguyễn Văn Điểu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Quyền Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các phòng, ban của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

IMG_8951.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tích cực phát động và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Toàn huyện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 10.840 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 840 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp sạch, thực hiện các mô hình, đề án sản xuất nông nghiệp an toàn. Thu ngân sách vượt 15% kế hoạch. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, lũy kế hết năm 2018 có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện. Hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; đặc biệt huyện đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua đã được các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, địa phương quan tâm, triển khai trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019.

IMG_8959.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của huyện Thanh Liêm trong năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2019, Thanh Liêm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng, các nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường; tích cực chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng tốt, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới năm 2018; tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

IMG_8965.jpg

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh tại hội nghị

Tại hội nghị, 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 04 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 07 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh; 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện Thanh Liêm khen thưởng.

IMG_8966.jpg

Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2019./.