Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý đẩy mạnh phát triển kinh tế

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Thành phố Phủ Lý đẩy mạnh phát triển kinh tế
Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, song các chỉ tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Phủ Lý cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 46,57%; công nghiệp, xây dựng chiếm 52,25%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 1,18%. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 35.705 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 21.332 tỷ đồng, đạt 101,8% so với kế hoạch và tăng 17,2% so với năm 2022; tổng thu ngân sách ước đạt 2.328 tỷ đồng, đạt 182,1% kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách ước đạt hơn 1.706 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 18.730 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2022.

Để có được kết quả trên, thành phố Phủ Lý đã đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương bảo đảm xây dựng và quản lý đô thị có hiệu quả. Trong công tác quản lý, thành phố quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực chuyên môn phù hợp với tình hình mới; xây dựng chính quyền đô thị có đủ năng lực, khả năng quản lý toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ phố, đơn vị, cơ quan, gia đình văn hóa, xây dựng người thành phố văn minh, thanh lịch.

Về nhiệm vụ cụ thể, thành phố tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào địa bàn, nhất là những vị trí quy hoạch có khả năng sinh lời cao. Có cơ chế phù hợp để thu hút lao động, nhất là lao động có hàm lượng chất xám cao. Xã hội hóa huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, thu hút nguồn lao động về thành phố.

Về giải pháp lâu dài, thành phố Phủ Lý, xây dựng đô thị thông minh dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cuộc sống ở đô thị, cải thiện sự tương tác giữa chính quyền thành phố, doanh nghiệp và người dân.

Một góc khu shophouse trên đường Lê Duẩn. Ảnh: TRẦN THOAN

Ông Hoàng Cao Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý cho biết: Nhiều năm qua, thành phố đã quan tâm phát triển hạ tầng khung, trong đó chú trọng xây dựng các công trình trọng điểm, kết hợp với chỉnh trang đô thị. Năm 2023, thành phố đã xây dựng và hoàn thành một số dự án trên địa bàn như hoàn thành dự án nâng cấp và cải tạo mặt đường Lê Duẩn; cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường Quy Lưu; khởi công xây dựng cầu Liêm Chính giai đoạn II; khởi công cầu vượt đường sắt nối QL 1A với đường Lê Duẩn… Đây là các dự án chỉnh trang đô thị và dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Phủ Lý phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2024, thành phố Phủ Lý đặt mục tiêu phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 20.294 tỷ đồng, tăng 1.564 tỷ đồng so với năm 2023 (tăng 8,3% so với năm 2023). Để hoàn thành được kế hoạch trên, ngay từ đầu năm UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo các phòng ban, phối hợp với các phường, xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong giai đoạn 2021 – 2025; tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu giải quyết các thủ tục hành chính, thi công công trình và nhanh chóng làm thủ tục giải ngân vốn theo đúng quy định.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong năm 2024, thành phố phấn đấu cơ cấu kinh tế: dịch vụ chiếm 47,27%; công nghiệp – xây dựng 51,21%; nông, lâm, ngư nghiệp 1,07%. GRDP bình quân đầu người đạt 194,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 39.205 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 25.012 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách thành phố đạt hơn 3.555 tỷ đồng, trong đó thu nội địa để cân đối 2.650 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch trên, thành phố Phủ Lý tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị; phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh thông minh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; sắp xếp hài hoà giữa các lĩnh vực, khu vực phát triển đô thị thương mại – dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.Cùng với đó, thành phố tập trung áp dụng hiệu quả công nghệ số trong việc điều hành quản lý đô thị, phấn đấu nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm xây dựng thành phố thông minh bền vững.

Trước mắt, các cấp, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ phố, đơn vị, cơ quan, gia đình văn hóa, xây dựng người thành phố văn minh, thanh lịch. Thành phố Phủ Lý cũng chỉ đạo các phường, xã nhân rộng các tuyến phố văn minh, tổ dân phố văn hóa, trong đó chú trọng các khu đô thị mới, các trục đường chính của đô thị. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư các dự án, nhà thầu và các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024, kịp thời giải ngân vốn trên khối lượng đã hoàn thành theo kế hoạch.

 Trần Hữu

http://baohanam.com.vn/moi-truong-do-thi/thanh-pho-phu-ly-day-manh-phat-trien-kinh-te-111975.html​


Theo baohanam.com.vn