Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  
Thành phố Phủ Lý đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn thành phố đã căng hơn 100 băng rôn, treo trên 1.000 phướn, khoảng 500 pano, dựng 15 cụm cổ động (30m2/cụm),... Ở các khu vực cổng chào cũng tập trung trang trí tuyên truyền phục vụ bầu cử.

thanh-pho-phu-ly-day-manh-tuyen-truyen-bau-cu-dai--56-0.jpg
Băng rôn và pano tuyên truyền bầu cử ở đường Trần Phú, TP.Phủ Lý

Theo đó, thành phố chỉ đạo các đài phát thanh tăng thời lượng tuyên truyền cho bầu cử, tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử và các văn bản về bầu cử. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quy định về người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, các hoạt động bầu cử, phát biểu ý kiến của cử tri, những người ứng cử...

Công tác tuyên truyền trực quan cũng được tăng cường thông qua việc kẻ vẽ pano, khẩu hiệu trên các tuyến đường phố, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trang trí khu vực bỏ phiếu. Toàn thành phố đã căng hơn 100 băng rôn, treo trên 1.000 phướn, khoảng 500 pano, dựng 15 cụm cổ động(30m2/cụm)... Ở các khu vực cổng chào cũng tập trung trang trí tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Cùng đó, thành phố cũng chỉ đạo các thôn, tổ dân phố dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, đặc biệt tại các khu vực nhà văn hóa - địa điểm bỏ phiếu. Vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử…

Công tác tuyên truyền được chia làm 3 giai đoạn. Đợt 1: từ tháng 2 đến hết tháng 3/2021. Đợt 2: Từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021. 

Công tác tuyên truyền giúp người dân nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về bầu cử, hiểu rõ hơn về các đại biểu tham gia ứng cử, tạo khí thế sôi nổi để người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, chọn được những người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/thanh-pho-phu-ly-day-manh-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-49608.html


Theo Báo Hà Nam điện tử