Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị v...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thành phố Phủ Lý thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị văn minh
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách bồi thường GPMB, tái định cư được đồng bộ triển khai, bên cạnh đó một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ dẫn đến việc thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về “Tăng cường công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới". Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo" trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó, thành phố Phủ Lý xác định cần tập trung thực hiện triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030 và xây dựng đô thị văn minh, hướng tới một đô thị hiện đại “xanh - sạch - đẹp". Đây cũng là những nhiệm vụ được cụ thể hóa từ 03 nhiệm vụ đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

UBND thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu và nắm rõ được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác GPMB, xây dựng đô thị văn minh. Các quy hoạch chung của thành phố, đồ án quy hạch đô thị, đề án về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố đều được công khai chủ trương thực hiện dự án, các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư được nhân dân tham gia đóng góp đồng thuận cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thụ hưởng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

pl29121.jpg 

Một góc khu đô thị thành phố Phủ Lý

Bên cạnh đó, Phủ Lý cũng xác định công tác GPMB là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó vai trò của công tác dân vận của chính quyền là đồng hành cùng với chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự và vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án" với mục tiêu vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường GPMB. Từ sự đồng thuận của người dân, công tác GPMB trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các dự án hạ tầng khung, các dự án giao thông kết nối, mở rộng không gian đô thị. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU thành phố Phủ Lý triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị. UBND thành phố triển khai 475 dự án GPMB, triển khai thực hiện gần 1.000 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, các khu tái định cư, khu đất hỗ trợ, khu đấu giá quyền sử dụng đất tạo điều kiện phát triển đô thị thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Công Thanh giai đoạn 3; Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc - Nam; Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối trên địa bàn xã Tiên Hiệp; các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB). Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch 35 dự án cho chủ đầu tư, hoàn thành vượt tiến độ 14 dự án và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ nhiều dự án.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung, hạ tầng kết nối các phân khu chức năng mở rộng không gian đô thị. Nhiều dự án giao thông quan trọng được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu sự phát triển đô thị thành phố.

Trong xây dựng đô thị văn minh, chuyển biến rõ nhất là việc cải thiện cơ sở hạ tầng, mỹ quan đô thị và môi trường, hệ thống đường giao thông, từng bước hình thành nhiều khu dân cư mới khang trang, sạch đẹp; các công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh được xây dựng đáp ứng nhu cầu chung của nhân dân, tạo cho thành phố một diện mạo mới cả về không gian và chất lượng đô thị.

Thành phố Phủ Lý cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sắp xếp hài hòa giữa các lĩnh vực, khu vực phát triển đô thị thương mại - dịch vụ, nhất là y tế, giáo dục, hạ tầng du lịch. Xây dựng Đề án “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh thành phố Phủ Lý đến năm 2030", đề án “Phát triển hệ thống công viên xanh, không gian công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" và “Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý đến năm 2030"... Bên cạnh đó, Phủ Lý cũng đưa vào hoạt động vận hành, khai thác Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý và khai trương, vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường Phủ Lý - S nhằm tạo cầu nối giữa chính quyền và người dân, qua đó tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.

 pl29122.jpg
Mô hình đèn Trung thu trên tuyến phố đi bộ Biên Hòa, thành phố Phủ Lý

Công tác chỉnh trang đô thị luôn được chú trọng, góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố. Đến nay, thành phố đã thực hiện đầu tư nâng cấp, chỉnh trang trên 500 tuyến đường, tuyến phố, tuyến ngõ với chiều dài gần 60km, tổng chiều dài các tuyến đường được lắp đặt điện chiếu sáng trên 250km, tỷ lệ sử dụng chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng trên 72%... Cùng với phát triển đô thị việc xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện lối sống lành mạnh cũng được thành phố chú trọng và thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Năm 2021, không gian đi bộ, văn hóa ẩm thực trên tuyến đường Biên Hòa và Châu Cầu vào tối thứ 7 hàng tuần được thành phố duy trì và đổi mới hình thức hoạt động. Đây thực sự là điểm hẹn văn hóa của người dân thành phố, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo lập nét sinh hoạt văn hóa đô thị mới năng động, hiện đại.

Những mô hình dân vận khéo đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng; từ đó khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; là động lực để cả hệ thống chính trị và Nhân dân ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, tạo tiền đề vững chắc để các địa phương vận dụng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thành phố Phủ Lý ngày càng giàu đẹp./.

Thúy Anh