Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản
Sáng ngày 20/4/2018, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố...

dai-bieu-du-hn-tai-diem-cau.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến thời điểm này, hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của 12 luật khác nhau và rất nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành và hơn 20.000 tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật từ khâu xác định chủ trương, nhu cầu vốn, chuẩn bị đầu tư, thực hiện và kết thúc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Thời gian qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; chất lượng công trình được nâng cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ. Nguyên nhân do nhiều dự án thiếu cơ sở pháp lý, thành phần hồ sơ chất lượng chưa đầy đủ; chủ đầu tư, ban quản lý dự án thiếu kinh nghiệm, năng lực hạn chế; quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng chưa tuân thủ chặt chẽ các thỏa thuận, pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn hiện có ở tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến kết thúc dự án, đưa vào sử dụng, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

ong-phuc-sua.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Hoạt động đầu tư xây dựng có phạm vi rất rộng, phức tạp, có đặc thù riêng và cần có sự kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan cần đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả, phát triển bền vững hoạt động đầu tư xây dựng - một trong những lĩnh vực sản xuất quan trọng nhất của nền kinh tế. Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ thể chế pháp luật, thủ tục rườm rà, thái độ thiếu trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo mọi điều kiện cho đầu tư tư nhân, xã hội hóa nguồn lực./.