Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ lựa chọn quý IV năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ lựa chọn quý IV năm 2022
Ngày 10/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 26/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Theo đó, ngày 13/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn" kỳ lựa chọn quý IV năm 2022. Chương trình “Hóa đơn may mắn" với tổng số tiền trao giải “Hóa đơn may mắn" là 80.000.000 đồng, bao gồm 19 giải thưởng với cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Chương trình “Hóa đơn may mắn" của tỉnh Hà Nam do Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện hàng quý, theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh Hà Nam và các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc quản lý trên Hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế. Chương trình “Hóa đơn may mắn" bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Việc tổ chức trao giải thưởng do Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện.

Xem chi tiết Thông báo số 26/TB-CTHNA và Thể lệ chương trình tại đây! 26-TB-CTHNA.pdf

​​