Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2020

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2020
Ngày 17/02/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2020.

Đối tượng dự thi là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế, những người quan tâm đến du lịch Hà Nam có ý tưởng, sáng tạo các hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Hà Nam. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

Nội dung, hình ảnh tác phẩm dự thi: Các bức ảnh dự thi mang chủ đề Du lịch Hà Nam có đề tài đa dạng, là những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Hà Nam thông qua lăng kính du lịch. Là các tác phẩm phản ánh được các nét đặc sắc của các loại hình du lịch như: Di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian trong tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây!