Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam
Ngày 01/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thể lệ Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 01 the le.pdf