Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022

Tin theo lĩnh vực An toàn giao thông  
Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBATGTQG về Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022.

Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022 tập trung vào các nội dung sau:

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, các luật, nghị định, thông tư về giao thông vận tải); vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông" của Năm An toàn giao thông 2022.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; số 29/CT/TTg ngày 05/10/2016; số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016; số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015; số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016; số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017; số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018; số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018); Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 (Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuyên truyền công tác phối hợp chỉ đạo và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; phản ánh thực trạng và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của hệ thống Ban An toàn giao thông cấp tỉnh trên cả nước nhằm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Phát hiện và động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt về cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông).

Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

Các tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ Giải. Tác phẩm dự giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đăng trên báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 15/11/2021 đến 30/10/2022. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự giải thưởng.

Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản của cơ quan báo đài gửi kèm chứng nhận những tác phẩm đó đã được đăng trên báo, được phát trên các kênh phát thanh truyền hình trung ương hoặc địa phương; cá nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm.

Đối với tác phẩm truyền hình phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phổ biến MPEG4 (được ghi vào ổ cứng, USB hoặc đĩa DVD).

Đối với tác phẩm phát thanh phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng (được ghi vào ổ cứng, USB hoặc đĩa CD).

Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

Đối với tác phẩm Báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Đối với loạt bài: tối đa 5 kỳ, có tiêu đề chung và được đăng tải liên tiếp trên các số báo liền nhau.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí (ảnh đơn, ảnh bộ) tham dự giải thưởng phải in ra, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải, chú thích đầy đủ và rõ ràng thông tin về ảnh chụp. Ảnh màu hoặc ảnh đen trắng: không được chắp ghép, thêm bớt làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc, không nhận file scan ảnh hoặc chụp lại từ ảnh giấy).

 Xem chi tiết Quyết định số 238/QĐ-UBATGTQG tại đây! 238 QĐ The le Giai bao chi 2022.signed.signed.signed.signed.pdf