Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
Ngày 05/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 49/QĐ-BCĐ về việc thiết lập cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Theo quyết định, thiết lập cách ly y tế (vùng có dịch) đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4 (xóm 12 cũ), xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Phạm vi vùng cách ly: Phía Tây Bắc giáp Nhà Văn hóa xóm 12 cũ; phía Đông Nam giao với ngõ nhà bà Mười. Thời gian cách ly 21 ngày, kể từ 14h00 ngày 05/7/2021.

Xem chi tiết tại đây./.