Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực xóm Đình, thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực xóm Đình, thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 24/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực xóm Đình, thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Quyết định này.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! ​ QĐ 97.pdf