Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tại xóm mới khu Đồng Tròn thôn Chanh Thôn Trung Đồng, xã Văn X...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tại xóm mới khu Đồng Tròn thôn Chanh Thôn Trung Đồng, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 25/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu dân cư tại xóm mới khu Đồng Tròn thôn Chanh Thôn Trung Đồng, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! ​ QĐ 98.pdf