Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn 5, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn 5, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn 5, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ QĐ 140.pdf