Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ QĐ 139.pdf